Statut

Cele Fundacji

Nasi Podopieczni

Nasi podopieczni czekają na Twoje dobre serce

WESPRZYJ NASZYCH PODOPIECZNYCH:

Cele Realizujemy poprzez:

Staramy się być jak najbliżej ludzi cierpiących, nie tylko pomagać im materialnie na leczenie, ale też wspierać psychicznie i duchowo, bo wiemy jak istotna jest ta pomoc bliska sercu. Dla nas tak ważne jest to, aby nikt nie pozostał sam ze swoim cierpieniem, samotnością, biedą. Staramy się, aby wiedzieli, że mają oparcie, że nie zostali bez pomocy, bez ciepłej dłoni drugiej osoby, skazani na tak trudny los…