S ebastian

urodził się 29 lipca 2010 roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ledwie wyszedł z bloku porodowego, trafił na salę operacyjną celem ratowania życia. Postęp medycyny, nadludzka siła i chęć przeżycia chłopca oraz niekończące się modlitwy rodziców wyratowały maluszka przed najgorszym. Gdyby zabieg prenatalny zatrzymania rozwijającego się wodogłowia nie odbył się, doszłoby do uszkodzenia mózgu i trwałego upośledzenia chłopca. Odprowadzany płyn mózgowo-rdzeniowy z główki do wód płodowych doprowadził do rozwoju wielowodzia, przed którym jego nie w pełni jeszcze rozwinięte ciało zaczęło się bronić. Spowodowało to przewężenia światła przełyku oraz zarośnięcia układu wydalniczego. Po wykonaniu wielu operacji, między innymi wstawieniu zastawki komorowo – otrzewnowej, połączeniu przełyku, udrożnieniu odbytu i połączeniu jelit, Sebastian odzyskał częściowo sprawność psychomotoryczną. Jest jednak opóźniony ruchowo, ma refluks żołądkowo – przełykowy, problemy zrostowe jelit, problemy z przyrostem wagi ciała.

Od drugiego miesiąca życia Sebastian jest rehabilitowany praktycznie codziennie. Efekty tej ciężkiej pracy są ogromne. Zaczął poruszać się samodzielnie choć ma słabe i nieharmonijne napięcie mięśniowe, spastyczną prawą kończynę oraz zaburzenia równowagi. Wymaga ciągłej i stałej kontroli lekarzy specjalistów. W szczególności neurochirurga i chirurga. Mimo tych wszystkich kłopotów Sebastianek jest dzieckiem bardzo pogodnym, uśmiechniętym i chętnym do pracy. Aby w przyszłości mógł być w pełni sprawny i samodzielny potrzebuje wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Dla osiągnięcia najlepszych wyników konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie aktywności ruchowych, stosowanie różnych metod rehabilitacji w celu normalizacji postawy ciała i mechanizmu chodu, a także zastosowanie złożonych ćwiczeń, także z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów.

 

WESPRZYJ NASZYCH PODOPIECZNYCH:

Nasi
Podopieczni

Nasi podopieczni czekają na Twoje dobre serce

H ubert

Hubert urodził się 5 grudnia 2017  i od pierwszych minut dzielnie walczył o życie. Tuż po porodzie stwierdzono u niego zamartwicę urodzeniową, niewydolność krążeniowo – oddechową, obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia krzepnięcia, krwotok podpajęczynówkowy, hipowolemię, krwotok do jamy brzusznej. W skutek obrażeń okołoporodowych Hubert ma niedosłuch czuciowo-nerwowy w stopniu znacznym, zez zbieżny oraz epilepsję. Hubert jest rehabilitowany metodą NDT-Bobath. Uczęszcza na zajęcia logopedyczne, masaże z fizjoterapeutą i psychologiem. 

Prócz stałej opieki neurologa dziecko pozostaje pod opieką okulisty, chirurga, neurochirurga, otolaryngologa i poradni rehabilitacyjnej. Ze względu na częste wizyty w szpitalach i poradniach ogromnym ułatwieniem w przewożeniu Huberta będzie specjalistyczny fotelik samochodowy, który będzie przystosowany do dziecka z niepełnosprawnością. Chłopiec wymaga ciągłej rehabilitacji dlatego niezbędne są przyrządy do ćwiczeń i pionizator.

Staramy się być jak najbliżej ludzi cierpiących. Nie tylko pomagamy im materialnie, ale też wspieramy psychicznie i duchowo, bo wiemy jak istotna jest pomoc bliska sercu. Bardzo ważne dla nas jest to, aby nikt nie pozostał sam ze swoją chorobą, cierpieniem, samotnością, biedą. Robimy wszystko, aby nasi Podopieczni wiedzieli, że mają oparcie, że nie zostali sami, bez ciepłej dłoni drugiej osoby, skazani na tak trudny los…

Cele Fundacji

Celem naszej fundacji jest przede wszystkim pomoc dzieciom niepełnosprawnym, a także pomoc ich rodzicom i opiekunom w normalnym funkcjonowaniu. Dzięki naszej działalności rodzice dzieci, których nie stać na rehabilitację i leczenie swoich pociech mają taką możliwość. Oczywiście nie byłoby to możliwe, dzięki naszym darczyńcom o wyjątkowo szlachetnych sercach. Za każdy szlachetny gest serdecznie dziękujemy. Mimo, iż głównie skupiamy się na rzecz niepełnosprawnych dzieci, nie zapominamy również o innych grupach społecznych.

„Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka”
(Ks. Mieczysław Maliński).